SBTN hân hạnh giới thiệu DVD "Quê Hương & Tình Yêu"

May 29, 2021 - 02:00 AM
Bộ DVD và CD: NHẠC SĨ TRÚC GIANG “Quê Hương & Tình Yêu”
SBTN xin hân hạnh giới thiệu CD và DVD những tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Giang với chủ đề “Quê hương & Tình Yêu”. Chương trình gồm 12 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trúc Giang, được hoà âm bởi nhạc sĩ Trúc Hồ và Trúc Sinh.
Để mua bộ DVD và CD chỉ với giá $20, xin vào trang nhà https://sbtnonlineshop.com/ hoặc gọi 714-636-1121 | 888-500-2018
Để mua bản Digital edition xin vào trang nhà: https://bit.ly/33IsJAz
Chi phiếu xin gửi về địa chỉ P.O Box 127 Garden Grove, CA 02842 | Memo: Quê Hương và Tình Yêu

Comments(0)

Log in to comment