Đài SBTN bắt đầu ghi hình chương trình “Những Ngày Xưa Thân Ái”

October 19, 2020 - 02:10 AM

Vào trưa thứ Hai 19/10/2020, sau những ngày tháng chuẩn bị, đài SBTN đã bắt đầu thâu hình chương trình DVD “Những Ngày Xưa Thân Ái” tại phim trường của đài, thành phố Garden Grove, Nam California.

Comments(0)

Log in to comment